Stichting Trans-Ned is in 2004 opgericht en wordt geleid door een bestuur, bestaande uit 3 leden.Deze zetten zich vrijwillig in voor de stichting en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Deze geldstromen zijn geheel transparant weergegeven in de financiële jaarstukken.

ImageSinds een aantal jaren zijn wij niet meer actief om onze inkomsten te vergroten.Trans- Ned heeft momenteel maandelijks nog 2 vaste sponsoren , deze doneren al jaren een vast bedrag, waar we heel blij mee zijn! In de loop van de jaren zijn wij dus wel een groot gedeelte aan inkomsten verloren . Dit is ook logisch omdat we alles al een tijdje op een laag pitje hebben gezet. Sponsoren kunnen zelf aangeven aan welk project zij hun donatie willen geven, te weten: HIV/ AIDS, educatie of micokredieten. Als het hen niet uitmaakt , kan het ook algemeen zodat wij , in overleg met onze partnerorganisatie TransCape, kijken waar op dat moment de meeste behoefte aan is.

Wij vermelden verder expliciet voor welk project onze sponsoren hun donatie hebben gedaan. Doordat wij de mensen en de situatie daar in Zuid- Afrika persoonlijk kennen , Is het heel fijn om zulke korte lijntjes te hebben. Zij geven ons aan waar op dat moment behoefte aan is. Wij krijgen ongeveer 3 keer per jaar een terugkoppeling van onze partnerorganisatie over de lopende projecten . Inclusief foto s enz. Verder hebben wij onze vaste kosten: bank, website en boekhouding voor het ( financieel) jaarverslag. Deze worden nog uit het algemene potje betaald, wat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd.

 

In 2019 hebben wij 5000 euro overgemaakt voor de bouw/ afronding van een nieuw educatiecentrum en daar een mooie terugkoppeling van gehad hoe dat geld besteed is. Onze partnerorganisatie heeft ook een website , te weten: www.transcape.org , en hebben ook een Facebookpagina die zij goed bijhouden.

Image

 
Info....

Afgelopen jaren hebben wij tijdens onze reizen gezien,hoe mooi,maar vooral ook hoe onrechtvaardig de wereld is.
Wie samen met ons wil, dat wij vanuit Nederland concreet meewerken aan het halen van de VN-millenniumdoelen, wie met ons zoekt naar mogelijkheden om direct invloed uit te oefenen op leefomstandigheden van minder bedeelden in onze wereld nodigen wij van harte uit kennis te nemen van het werk van Trans-Ned.
Trans-Ned is een stichting van enthousiaste mensen die hun betrokkenheid omzet in het bieden van hulp met de duidelijke visie: toekomstgericht en coachend. Niet het werk overpakken maar de plaatselijke bevolking uitdagen om hun eigen initiatieven tot een succes te maken.

 
Doelgroep....

Wij richten ons in eerste instantie op Zuid-Afrika. Omdat een aantal vrienden ter plaatse een stichting (TransCape) heeft opgestart, willen we graag samen met hen ons in gaan zetten voor de bevolking van de Oostkaap in Zuid-Afrika. In de toekomst kunnen we ons natuurlijk ook richten op wereldwijde projecten.
Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten!