Om alle doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk te kunnen beschikken over toereikende financiële middelen. Via fondswerving wordt getracht hieraan gestalte te geven. Een groot voordeel is dat financiering rechtstreeks gaat, weliswaar via TransCape, maar dat te allen tijde rekening en verantwoording dient te worden afgelegd voor besteding van de verstrekte gelden. Van belang is te vermelden dat een ieder die werkzaam is bij Trans-Ned dit op vrijwillige basis doet. Zelfs bezoeken aan Zuid-Afrika voor controle van de te besteden gelden, zijn voor eigen rekening.

Om een zo waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de gelden, wordt jaarlijks de boekhouding gecontroleerd door een accountant.

Trans-Ned is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente onder nummer 08143533.

Om alle doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk te kunnen beschikken over toereikende financiële middelen. Via fondswerving wordt getracht hieraan gestalte te geven. Een groot voordeel is dat financiering rechtstreeks gaat, weliswaar via TransCape, maar dat te allen tijde rekening en verantwoording dient te worden afgelegd voor besteding van de verstrekte gelden. Van belang is te vermelden dat een ieder die werkzaam is bij Trans-Ned dit op vrijwillige basis doet. Zelfs bezoeken aan Zuid-Afrika voor controle van de te besteden gelden, zijn voor eigen rekening.

Om een zo waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de gelden, wordt jaarlijks de boekhouding gecontroleerd door een accountant.

Trans-Ned is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente onder nummer 08143533.