Trans-Ned zal zich in eerste instantie richten op de ondersteuning, zowel financieel als praktisch, van de projecten van Transcape. Transcape is een non-profit-organisatie die is opgericht door Zuid-Afrikaners die wonen in de Transkei. Zij zien dagelijks de nood van de plaatselijke bevolking en willen daarin graag ondersteuning gaan bieden.

Op dit moment houden wij ons voornamelijk bezig met 3 projecten:

  1. HIV/AIDS
  2. Educatie
  3. Microkredieten

Wij willen in onze nieuwsitems u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. Wij hebben heel goede contacten met onze ‘zusterorganisatie’ TransCape. Zij schrijven regelmatig nieuwsbrieven,die dan ook op onze site worden geplaatst. In ons nieuwsoverzicht kunt u over deze 3 projecten allerlei nieuws vinden.


HIV/AIDS
In de Oostkaap is ongeveer 1:4 mensen besmet met HIV! Er zijn nog heel veel mensen die niet weten hoe ze besmet kunnen worden, daarom is het heel belangrijk om te beginnen met het geven van voorlichting. In verschillende ziekenhuizen zijn inmiddels supportgroepen opgericht. Zij hebben iedere week een bijeenkomst waarin zij met lotgenoten hun ervaringen kunnen delen. Deze  mensen geven op speciale voorlichtingsdagen informatie aan alle bezoekers, soms wel duizend per bijeenkomst, en roepen mensen ook op om zich te laten testen.

Tijdens zo’n bijeenkomst wordt er veel gezongen, gedanst, voorlichting gegeven en vertellen mensen van de support-groep hun eigen verhaal. Aan het eind van een bijeenkomst kunnen mensen zich door verpleegkundigen gratis laten testen.
Sinds kort (februari 2007) mag het ziekenhuis van Canzibe zelf ARV’s (Aidsremmers) verstrekken. Dit geneest de ziekte niet, maar met deze medicatie zijn mensen veel langer in staat om een volwaardig leven te leiden. Hun afweer verbetert en hierdoor  hebben zij veel minder kans om te overlijden aan de complicaties van AIDS. Het vergt wel een heel strenge discipline. Mensen moeten iedere dag stipt op tijd hun medicijnen nemen.
Sinds eind 2006 zijn er al 30 vrijwilligers opgeleid die AIDS-patiënten thuis verzorgen (ook als ze stervende zijn), hen helpen met medicijnen en voorlichting geven. Deze opleiding is betaald door TransCape. Deze thuiszorgwerkers zijn van grote waarde omdat patiënten nu niet meer altijd naar het ziekenhuis hoeven te komen terwijl zij soms al enorm verzwakt zijn.
 

Educatie
Het gebied van de Oostkaap is het armste gedeelte van Zuid-Afrika. Van de  bevolking spreekt bijna niemand Engels. Voor de toekomst van deze mensen zou het natuurlijk heel goed zijn als zij dat wel kunnen. Het vergroot de kans op een baan en daardoor een betere toekomst.
 . Sinds een paar maanden is Kathryn Nurse, uit de buurt van Kaapstad, op vrijwillige basis gestart met het geven van Engelse les aan de jeugd in de buurt van Mdumbi-backpackers (de plaats van waaruit TransCape is opgericht en werkt).
Zij is begonnen met een groepje enthousiaste kinderen, achter in de kerk van Mdumbi. Inmiddels zijn er al 120 kinderen, die na hun ‘gewone’ lesdag , nog zeer enthousiast zijn om verder te leren….
Het gebouw is inmiddels dus veel te klein. Dankzij een aantal sponsoren kan er al deze maand (april 2007)  gestart worden met de bouw van 2 nieuwe rondavels! Hierdoor blijft er de mogelijkheid voor een betere toekomst van deze jonge mensen!
Ook helpt Kathryn hen zonodig  met  het geven van bijles in ‘gewone’ vakken. Het doel is ook om binnenkort  te starten met computerlessen.


Microkredieten

Microfinanciering is gericht op  verbetering van de leefomstandigheden van de minstbedeelden. Mensen kunnen een renteloze lening aanvragen, die zij bijvoorbeeld binnen een jaar moeten afbetalen.
Zo kunnen zij voor zichzelf ‘iets’ (bijvoorbeeld een klein bedrijf) opzetten en daardoor hun eigen leefomstandigheden verbeteren.
Bij onze foto’s ziet u een voorbeeld van één van deze microkredieten. Een aantal mensen verkoopt bij de ingang van het ziekenhuis van Canzibe fruit. Ook in Zuid-Afrika is het niet altijd mooi weer; het kan dagen achter elkaar keihard regenen. Sinds deze dames geld hebben geleend, en ondertussen al weer hebben afbetaald, hebben zij een overdekte marktkraam kunnen bouwen. Zij kunnen dus nu 365 dagen per jaar hun producten blijven verkopen.
Verder komen er nog steeds aanvragen bij TransCape binnen. De meeste mensen hebben een lening nodig tussen de 100 en 200 euro. Nog een paar voorbeelden waarvoor mensen deze microkredieten gebruiken zijn:een hek en kunstmest kopen om groene kool en aardappelen te verbouwen en verkopen. Een gasstel en gasfles kopen om gebraden kip te verkopen, een grote tent aanschaffen om te verhuren voor feesten of begrafenissen.
TransCape houdt daar ter plaatse de boekhouding bij.